Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria de política financera i pressupostària, seccions d'Intervenció i de Tresoreria, especialment les actuacions relatives a la programació i la gestió de l'ordenament econòmic i financer dels recursos del Consell Insular d'Eivissa. Inclou totes les competències en matèria econòmica, d'acord amb el que recullen les bases d'execució del Pressupost, així com les següents:

  1. La gestió, la inspecció, la liquidació i la recaptació dels ingressos públics de l'administració insular, excepte quan s'atribueixin a un altre òrgan.
  2. La coordinació del procés de preparació, execució i control dels pressupostos del Consell Insular d'Eivissa.
  3. El reconeixement de l'obligació de les despeses d'ordenació del pagament de l'entitat.
  4. La subscripció dels documents comptables.

Sr. Gonzalo Juan Ferragut

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
dep.economia@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es