Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb els serveis generals, règim interior, recursos humans, iniciar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris, respectant les competències legalment reservades a la Presidència, retribucions del personal; serveis jurídics, contractació; recursos patrimonials de la corporació i expropiacions. Així mateix, gestionarà les competències pròpies del Consell Insular en relació amb les matèries d'indústria, inclosos el foment i la promoció de la moda, la inspecció tècnica de vehicles. També gestionarà els centres adscrits, inclòs el Centre d'Exàmens de Conduir de Santa Gertrudis de Fruitera i la coordinació de les relacions amb FECOEF i les relacions institucionals.

Sra. Marta Díaz Pascual

Vicepresidenta 2ª

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
fax:
dep.interior@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es