Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb els àmbits de les organitzacions, associacions, comunitats de ciutadans i resta d'entitats participatives que es relacionin amb aquesta institució, i també l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Implementació de polítiques de transparència i bon govern. Habitatge. Aquest departament també gestiona l'activitat pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria de treball, recursos informàtics, noves tecnologies i societat del coneixement. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

La titular del departament és Viviana de Sans Trotta

També compta amb una directora insular de Transparència, Participació i Bon Govern Gloria Santiago Camacho

Sra. Viviana de Sans Trotta

Vicepresidenta 1ª i portaveu

Centraleta: 971 19 59 00
Tel:
dep.transparencia@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es