Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d'ordenació del territori, inclòs el litoral, urbanisme i cèdules d'habitabilitat, control i disciplina urbanística i política del sòl; transport terrestre, aeri i marítim; infraestructures viàries, serveis tècnics del Consell Insular i cooperació local. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular, especialment tot allò relacionat amb els terrenys de l'antic aquarterament de sa Coma que no siguin competència d'un altre òrgan.

La titular del departament és Pepa Marí Ribas

També compta amb un director insular de Territori i Mobilitat David-Aaron López Martí

Horari d'atenció al ciutadà:
De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h.

Sra. Pepa Marí Ribas

Portaveu

Centraleta: 971 19 59 00
tel:  
fax:
dep.territori@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es