Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de serveis i assistència social, integració i desenvolupament comunitari, tutela, acolliment i adopció de menors, oficina de la dona, salut mental, els títols de famílies nombroses i la resta de polítiques d'inserció social competència del Consell Insular d'Eivissa, així com la relació i col·laboració amb les entitats i associacions d'aquest àmbit. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

La titular del departament és Lydia Jurado Cotrina

També compta amb una directora insular d'Igualtat i relacions amb entitats i associacions Judith Romero

Sra. Lydia Jurado Cotrina

Centraleta: 971 19 59 00
tel:  
fax:  
dep.benestar@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es