Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.


En termini de recepció d'ofertes

No s'han trobat dades.

Darreres actualitzacions
Objecte Import Estat
 2019/00001670QServei d'assistència técnica per a la redacció dels projectes de construcción d'una xarxa de vies ciclistes a les carreteres EI-300, EI-200 i EI-600   94.697,82 € (IVA exclòs )   Contractació en licitació 
 Exp. 2018/00012168W, Obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres      Anul·lada/Deserta 
 Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.   58.327,20 euros (IVA exclòs)   Formalització 
 Expt. 000035/2015-CNT. Obres de millora de las linies interiors de distribució elèctrica de sa Coma, a la Ctra. Eivissa-Sant Anoni, km. 4,5   

Import sense IVA: 68.999,00 €

IVA: 14.489,79 €

Import amb IVA: 83.488,79 €

 
 Formalització 
 Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig   71.450,00 euros (IVA exclòs)   Formalització 

més...

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es