Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

RSS

tornar Imprimir

RSS

Subscripció a continguts web.
En aquesta web podrà vostè subscriure's per a rebre informació de dues fonts de dades web, mitjançant RSS (un dels mètodes d'obtenció de continguts seleccionats d'una web).

Els continguts als quals pot subscriure's són:

Per a poder realitzar aquesta subscripció ha d'utilitzar un dels següents mètodes:

  1. Subscripció mitjançant navegador web
    En arribar a la web del Consell haurà observat (si posseeïx un navegador capaç d'això, com Internet Explorer 7 o superior o Mozilla Firefox 3) que apareix una icona de color taronja, segons imatge adjunta.
    1. Internet Explorer: Apareixerà com un enllaç en la barra de comandes del navegador amb la forma de la icona esmentada (veure imatge adjunta). Prement-lo, es desplegaran ambdues fonts web i podrà seleccionar a quina desitja subscriure's. Després podrà, si així ho desitja, subscriure's també a l'altra.
    2. Mozilla Firefox: Aparecera com un enllaç en la barra d'adreces (veure imatge adjunta). Prement-lo apareixeran ambdues fonts i s'haurà de seguir el mateix procés explicat ja.
  2. Subscripció utilitzant un lector de fonts web RSS:
    Existeixen diferents programes que permeten subscriure's a fonts web, alguns d'ells disponibles online de forma gratuïta. El procés de subscripció és semblant, però en qualsevol cas li recomanem consulti l'ajuda d'aquests programes.

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es