Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Intervenció general

tornar Imprimir

Foto edifici_Consell d'Eivissa

On estem i com contactar?

av. de Espanya 49, 2a planta 
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 00 · fax 971 19 59 15
economia@conselldeivissa.es 

Qué és?

 • Entre les seves funcions es troben la d'intervenir, fiscalitzar i assistir tècnicament l'actuació dels diferents ens participats pel consell Insular, així com:
 • La implementació del control financer permanent en els departaments i empreses públiques.
 • L'adreça i coordinació comptable.
 • El suport administratiu a les auditorias. 
 •  El compliment de les obligacions derivades de projectes d'inversió.
 • El desenvolupament i manteniment del sistema informàtic propi. 
 • El desenvolupament de la base de dades de subvencions i ajudes públiques.
 • El sistema de control de factures.
 • L'informe econòmic financer dels pressupostos. Anàlisi i seguiment de la conjuntura econòmica.
 • L'execució pressupostària.
 • Pressupost inicial, final i documents annexos.
 • L'estabilitat pressupostària.

 

Enllaços addicionals

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es