Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Tresoreria general

tornar Imprimir

Foto tresoreria general

On som i com contactar?

Av. d'Espanya 49.
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 00
tresoreria@conselldeivissa.es 

Què és?

Són funcions encomenades a la tresoreria de les entitats locals:

  1. Recaptar els drets i pagar les obligacions.
  2. Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
  3. Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions.
  4. Respondre els avals contrets.
  5. Realitzar les altres que se'n derivin o relacionin amb les anteriorment enumerades.

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es