Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Protecció de menors, adopcions i acolliments familiars

tornar Imprimir

On som i com contactar?

Edifici de Serveis Socials de Cas Serres

c. Cosme Vidal Llàser, s/n.
07800 Eivissa  (Illes Balears)
Tel.  971 19 56 12 · fax: 971 39 90 94
menors@conselldeivissa.es

Què és el Servei de Protecció de Menors?

És el Servei encarregat de la defensa i protecció jurídica dels drets dels menors, quan aquests són vulnerats pels seus pares o tutors.

S'entén com a menor la persona compresa entre els 0-18 anys.

La Llei 1/96 de Protecció Jurídica dels Menors i la Llei integral d'atenció a la infància i adolescència de les Illes Balears recullen la obligatorietat de la ciutadania i, sobretot dels professionals en contacte amb la infància, de posar en coneixement de les autoritats competents si es tenen sospites o evidències que un menor pugui rebre algun tipus de maltractament.

El Servei de Menors està organitzat amb tres grans àrees d'intervenció, segons les seves funcions:

1.Àrea de primera valoració i urgència
L'equip de primera valoració i urgència s'encarrega de rebre i valorar les noves demandes en casos relacionats amb menors, prestant atenció a les urgències que demanin resposta immediata i gestionar els ingressos no programats als centres d'acollida temporal.

2.Àrea d'acolliment familiar i adopcions
L'equip d'acolliment familiar i adopcions s'encarrega de rebre, valorar, assessorar i formar les famílies interessades en acollir un menor de manera temporal o interessades en adoptar un menor, tant nacional com internacionalment; a més d'iniciar els processos d'acoblament dels menors amb les famílies d'acollida o les famílies adoptants, i realitzar el seu seguiment.

3. Àrea d'intervenció psicosocial

Té una doble vessant:
- Programa especialitzat d'intervenció familiar per a la millora de les habilitats parentals i per a l'afavoriment de la convivència familiar i el bon tracte als infants.
- Intervenció terapèutica: es basa en el tractament i rehabilitació de menors que han sofert maltractament, motiu pel qual se'ls ha obert expedient de protecció i s'ha valorat que pateixen seqüeles psicològiques, emocionals i que necessiten un tractament.

Per realitzar les funcions de guarda, a través de l'acolliment residencial, es compta amb dos centres a l'illa:


- El centre de menors 'Pare Morey', ubicat al recinte de Sa Coma (telèfon núm. 971 312814) per a menors d'ambdós sexes entre 12-17 anys amb mesura jurídica de protecció en procés de diagnòstic o programa de protecció, de titularitat pròpia.

Per a l'atenció que presta el centre "Pare Morey" a menors estrangers no acompanyats acollits, el Consell Insular d'Eivissa compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que subvenciona les activitats que es realitzen a través d'una subvenció directa.

- El centre de menors 'Llar Mare del Remei', ubicat a Santa Eulària des Riu al carrer Sant Llorenç nº 9 1er. esquerra (telèfon de núm. 971330734) per a menors d'ambdós sexes entre 0- 11 anys, amb mesura jurídica de protecció en procés de diagnòstic o programa de protecció, de titularitat privada, amb capacitat per a 15 menors.

L'equip tècnic del Servei de Protecció de Menors està format per:


- Cap de Secció de Menors
- 3 Treballadores Socials
- 3 Psicòlogues
- 1 Assessora Jurídica
- 2 Auxiliars Administratives
- 1 Ordenança.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es