Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Circuit Motocròs sa Coma

tornar Imprimir

Foto circuit provisional sa Coma

Avantprojecte del Circuit de Motocròs de sa Coma

L'avantprojecte del Circuit de Motocròs de sa Coma s'ha realitzat amb la voluntat de minimitzar l'impacte visual i ambiental que suposa la construcció d'un complex esportiu en aquesta zona. L'actuació proposa una zona de servei restringit del circuit; i una àmplia zona de servei al públic. El projecte s'ha dissenyat amb la intenció de donar resposta a les necessitats del sector con una infraestructura adequada i dimensionada a l'espai circumdant

De forma provisional, mentre es construeix la nova la instal·lació, sa Coma disposa d'un circuit on els amants del motocròs ja poden entrenar i competir.

El nou circuit es conformarà en un carrer de deu metres d'ample amb un traçat que haurà d'homologar la Federació Espanyola de Motociclisme. Els desnivells en el traçat es realitzaran preferentment mitjançant excavació per evitar en la mesura que sigui possible els terraplens. D'aquesta forma es pretén millorar la integració del circuit en el seu entorn. A la zona de servei al públic se situaran dos edificis distribuïts a la planta baixa. A l'edifici de majors dimensions se situarà el bar-cafeteria i un magatzem, mentre que a l'edifici annex se situaran els lavabos per al públic.

Per a l'observació pública de la competició es proposa habilitar diversos espais al costat del circuit, així com una passarel¿la sobre el circuit que permeti la lliure circulació del públic entre aquestes zones habilitades. A la zona d'accés restringit se situaran els edificis de servei per a la competició de motocròs, els paddocks i una zona d'aparcament de vehicles autoritzats. Aquesta zona d'aparcament s'ha situat de forma paral¿lela al camí d'accés igual que els paddocks per a les motos; mentre que els edificis de serveis s'hi han situat de forma perpendicular.

El conjunt dels edificis es proposa seguint un mateix llenguatge formal amb la voluntat que aqueixos defineixin coherentement una façana del complex. El programa de serveis es desenvolupa en planta baixa. El conjunt s'ha dividit en quatre petits edificis (accés, vestidors, dependències per a la premsa juntament amb sala de reunions i zona de serveis mèdics juntament amb dependència per als jutges de carrera) separats entre si per a un espai exterior descobert, la qual cosa permet el seu accés i ús de forma independent. La zona de paddocks es desenvolupa en tres rafals, en els quals en un extrem se situen les zones de neteja de motos. A continuació de la zona de serveis i de paddocks se situa l'explanada que conforma la graella de sortida al costat de la qual se situa la torre de control per cronometratge d'uns set metres d'alçada.

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES

Edificacions- Circuit- Espais Motocròs Exteriors:

1.Zona d'ús restringit

1.1. Zona de servei
- Control d'accés 21,00 m2
- Vestuaris 116,75 m2
- Premsa i sala reunions 87,30 m2
- Serveis mèdics i jutges 75,00 m2
- Torre de control 21,25 m2
- Paddock 634,50m2
- Aparcament 199,40 m2
- Paviments exteriors intermedis 119,70 m2

Total 231,30 m2 1019,90 m2


1.2. Circuit de motocròs
- Graella de sortida 125,00 m2
- Pista 11.319,00 m2
Total 11.444,00 m2

1.3. Espais exteriors
- Àrea condicionada amb terres o graves 3.248,80 m2

2.Zona d'ús públic

2.1 Zona de servei

- Bar-Cafeteria i magatzem 205,82 m2
- Serveis públics 48,50 m2
- Paviments exteriors 76,05 m2

Total 254,32 m2 76,05 m2

2.3. Espais exteriors
- Àrea condicionada per a públic en circuit 23.334,00 m2
- Àrea condicionada amb terres o graves 4.067,00 m2
Total 27.401,00 m2

Resum de superfícies

- Superfície construïda: 575,62 m2
- Superfície pavimentada exterior: 1.095,95 m2
- Superfície circuit motocròs: 11.444,00 m2
- Superfície cond. públic en circuit 23.334,00 m2
- Superfície condicionada terres: 7.316,43 m2
- Superfície total intervenció: 43.766,00 m2


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es