Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Agenda Local 21

tornar Imprimir

Foto Agenda Local 21

Des del Consell Insular d'Eivissa es dóna suport a les agendes locals 21 dels municipis de l'illa, mitjançant el Comitè Especialitzat Insular de l'Agenda Local 21 d'Eivissa.

L'Agenda Local 21 és una eina per gestionar integralment els municipis de manera participativa. Amb l'elaboració d'un Pla d'acció que estableix uns objectius ambientals, econòmics i socials, es persegueix assolir la sostenibilitat del municipi. Aquest Pla d'acció es formula i es revisa periòdicament amb la participació dels ciutadans, per tal d'aconseguir una millora contínua.

Com més gent participi al Fòrum ciutadà, més consensuades i eficaces seran les actuacions que es duguin a terme. Informa't de les actuacions i dels fòrums ciutadans del teu municipi:

Actualment cada municipi de la nostra illa està en una fase d'aquest procés, pots consultar l'estat de l'Agenda 21 del teu municipi o bé altra informació de caràcter general sobre les agendes locals 21 de les Illes Balears a la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

El Comitè Especialitzat Insular es reuneix periòdicament per validar i avaluar les agendes 21 de l'illa d'Eivissa, amb l'objectiu d'arribar a un major consens i homogeneïtat d'àmbit insular, tot facilitant un enriquiment mutu entre les diferents experiències municipals.

El Decret sobre la regulació de la Xarxa Balear de Sostenibilitat i la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, que és on s'expliquen les funcions del Comitè Insular Especialitzat, es troba en fase d'esborrany.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es