Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Construcció deixalleries

tornar Imprimir

Foto construcció de Deixalleries

Durant l'any 2009 es va finalitzar la construcció de les sis deixalleries a l'illa d'Eivissa, en terrenys de titularitat municipal, amb l'objectiu de millorar la gestió de residus i de donar sortida a aquells residus municipals que requereixen un tractament específic.

A més de l'obra civil dels edificis i les instal·lacions, s'han executat les connexions a les xarxes de llum, aigua i sanejament. Les deixalleries s'han equipat igualment amb els elements bàsics per a la seua operativitat, com són bàscules de pesatge, contenidors de gran capacitat, etc.

Es tracta d'un projecte del Consell d'Eivissa, finançat en part amb una subvenció europea. Una vegada finalitzat, es retornaren els terrenys juntament amb la cessió de la titularitat de les deixalleries als ajuntaments.

El Consell d'Eivissa, així mateix, va realitzar un model per al desenvolupament d'una gestió conjunta de les sis deixalleries, basada en l'absència de fronteres entre municipis, de tal forma que qualsevol ciutadà de l'illa d'Eivissa pogués usar indistintament totes les deixalleries, independentment del municipi on estiguessin ubicades.

El pressupost total (IVA inclòs) per a l'execució de les obres és de 2.842.000 €. La Unió Europea mitjançant els Fons de Cohesió ha cofinançat aquestes obres amb una taxa màxima del 80% del total de l'import d'execució.

A més a més, s'ha d'afegir el subministrament de 42 unitats de contenidors metàl·lics per emmagatzemar residus, per a l'equipament de la xarxa de deixalleries. El pressupost (IVA inclòs) per a aquest subministrament és de 101.963,98 €, i la Unió Europea, així mateix, ha cofinançat aquesta actuació mitjançant els Fons de Cohesió amb una taxa màxima del 80% del total de l'import d'execució.


 

Enllaços addicionals


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es