Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Instal·lacions solars Consell

tornar Imprimir

Foto Instal·acions solars El Consell Insular d'Eivissa disposa de quatre instal·lacions de producció d'energia elèctrica fotovoltaica connectades a la xarxa de subministrament elèctric; així es contribueix a reduir la dependència dels combustibles fòssils i s'evita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Concretament les instal·lacions són les següents:
  • Edifici Polivalent de Cas Serres, amb 3,06 kWp de potència.
  • Escoleta de Cas Serres, amb 3,06 kWp de potència.
  • Escoleta de Santa Eulària, amb 3,06 kWp de potència.
  • Edifici de la seu del Consell Insular d'Eivissa, amb 8,4 kWp de potència.

El 2008 es realitzaren les tramitacions necessàries amb l'operador Gesa-Endesa per tal de facturar per la venda de tota l'energia abocada a la xarxa.
Les dades de generació d'energia solar del conjunt d'instal·lacions des de llavors són:

- 2009: se'n varen produir 11.005 kWh.
- 2010: se'n varen produir 19.494 kWh.

Podeu trobar la informació desglossada per instal·lacions a l'apartat 'Documents'.

Des de començament de l'any 2010 està en funcionament la instal·lació fotovoltaica de la seu del Consell, amb un comptador de l'energia amb la mesura dels següents paràmentres:

  • Energia total: energia produïda acumulada, en kilovats hora (kWh).
  • L'energia d'avui: la produïda cada dia, en vats hora (Wh).
  • La potència actual: instantània, en vats (W).
  • Quantitat de CO2 acumulat que s'estalvia, en kilograms (kg).

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es