Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Reglament de participació Ciutadana del Consell

tornar Imprimir

La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l'Administració local, és una opció estratègica i estructural del Consell d'Eivissa i ha d'acompanyar les seues actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seua quotidianitat.

En aquest sentit, el passat 12 de gener de 2009, el Consell va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana amb la finalitat de posar al servei de la ciutadania les eines per tal que en tot moment es pugui reflectir la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren l'illa d'Eivissa (BOIB 13/2009, de 27 de gener).

Inclou també el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta amb claredat pel foment de l'associacionisme i, finalment, vincula les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, a les pràctiques participatives.

Aquest és, en definitiva, un reglament que pretén consolidar i continuar desenvolupant la participació democràtica de tots els ciutadans i les ciutadanes en la política i en la gestió diària del Consell Insular; perquè pas a pas, dia a dia, treballam per fer de la democràcia actual un espai obert de participació.


 

Descargar archivo

Reglament de participació Ciutadana del Consell
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 59,6 Kb

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es