Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Identitat gràfica

tornar Imprimir

El Consell d'Eivissa, constituït el 9 de juliol de 2007, neix de la reforma de l'Estatut de les Illes Balears, aprovada el mateix any, que té com a aspectes fonamentals el reforçament de les institucions insulars com a governs de cada una de les illes, ampliant el seu abast competencial, i la creació del nou Consell Insular de Formentera separat del Consell Insular d'Eivissa.

La mateixa reforma estatutària estableix en el seu article 6 que "cada illa podrà tenir la seua bandera, el seu dia de celebració i els seus símbols distintius propis per acord del Consell Insular respectiu". Atès aquest requeriment, el 4 de juliol de 2008 el Ple del Consell d'Eivissa va aprovar amb el vot favorable de tots els grups polítics el nou escut del Consell d'Eivissa, aprovació que va venir seguida de la publicació de l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 103/2008, de 24 de juliol de 2008) i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 183, de 30 de juliol de 2008).

Paral·lelament, amb l'objectiu d'adequar la imatge gràfica als nous símbols i a les necessitats de comunicació de la institució, el Consell d'Eivissa va realitzar una estilització d'aquest escut, de manera que pogués ser utilitzat més eficientment en els diferents mitjans de comunicació i diferents presentacions (publicacions, fullets, cartells, etc.).

S'adjunten diversos formats tant vectorials com de mapa de bits, a fi que puguin ser utilitzats per a l'elaboració de tots aquests materials de difusió.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es