Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Instal·lacions del Consell per a la gestió de residus

tornar Imprimir

Foto Instal·lacions del Consell. Gestió Residus

Dipòsit controlat de Ca na Putxa

El dipòsit controlat disposa de totes les mesures necessàries per poder dipositar els residus amb les màximes garanties ambientals, donant compliment amb escreix a la normativa europea en matèria d'abocament de residus. Actualment s'hi dipositen la major part dels residus assimilables a municipals que es generen a l'illa d'Eivissa, però a mesura que es vagin posant en funcionament altres instal·lacions de residus, es preveu reduir al mínim les entrades de residus al dipòsit controlat de Ca na Putxa. El disseny, l'execució de les obres i l'explotació del dipòsit controlat de Ca na Putxa han estat adjudicats a UTE GIREF.

L'adequació de l'antic abocador i la construcció del nou dipòsit controlat són projectes que estan cofinançats per Fons de Cohesió de la Unió Europea, amb una taxa màxima del 80% del total de l'import d'execució.
Cal destacar que la gestió de l'abocador es realitza atenent la seua Autorització Ambiental Integrada, elaborada d'acord amb els requeriments establerts a la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i altres condicionants concrets de l'activitat.
El dipòsit controlat de Ca na Putxa és de titularitat pública.

Si vols més informació, l'empresa explotadora és UTE GIREF, amb oficina a c. de Balears, 26-28 (Eivissa), telèfon 971 31 82 01, fax 971 19 35 29.

L'abocador de Ca na Putxa es troba a la ctra. de Cala Llonga, km 5.


Planta de Transferència de Formentera

Aquesta planta, que es troba en funcionament a la zona de Cap de Barbaria, tracta tots els residus assimilables a urbans de Formentera, juntament amb residus voluminosos, restes de poda i els residus de recollida selectiva (paper-cartó, vidre i envasos lleugers). Tots els residus es transporten a Eivissa, on es destinen a diferents instal·lacions (els residus en massa a la planta de triatge quan es trobi en funcionament, els materials de recollida selectiva a la planta de transferència, etc.). Gràcies a aquesta instal·lació es va poder clausurar el dipòsit controlat de Formentera.

La Planta de transferència de Formentera va entrar en funcionament el setembre de 2006. La construcció d'aquesta planta està finançada en un 80% pels Fons de Cohesió de la Unió Europea. El disseny, construcció i explotació d'aquesta planta han estat adjudicats a UTE GIREF.
La Planta de transferència de Formentera és de titularitat pública.

Si vols més informació, l'empresa explotadora és UTE GIREF, amb oficina a c. de Balears, 26-28 (Eivissa), telèfon 971 31 82 01, fax 971 19 35 29. La Planta de Transferència es troba a la zona de l'antic abocador de Cap de Barbaria, telèfon 971 41 02 02.


Planta de Transferència provisional d'Eivissa

Aquesta instal·lació es troba en funcionament des de l'any 2003. Ubicada al costat de la central tèrmica de GESA, a Eivissa, disposa dels elements necessaris per adequar tots els materials de recollida selectiva (paper-cartó, vidre i envasos lleugers), per a la seua expedició cap a les empreses recuperadores i recicladores.
La Planta de transferència provisional d'Eivissa és de titularitat pública.

Si vols contactar, l'empresa gestora és Ca na Negreta (Ctra. Sant Joan Km 6,100 (07840) Santa Eulalia del Rio - Eivissa, Balears). Telèfon de contacte: 971 31 13 13


Planta de triatge i tractament de la matèria orgànica

La Planta de tractament de residus es construirà a les instal·lacions de Ca na Putxa, al costat del dipòsit controlat. En aquesta planta es realitzarà el triatge dels residus en massa, el triatge dels envasos de recollida selectiva i el tractament dels fangs de depuradora i de la matèria orgànica, tant de recollida selectiva com dels residus en massa.

Amb aquesta planta es preveu reduir en un 50% aproximadament les entrades de residus al dipòsit controlat, amb la qual cosa s'allargarà la seua vida útil.

Planta de triatge de residus en massa: Tots els residus en massa recollits pels serveis municipals passaran per aquesta línia, on a través de triatge manual i/o mecànic, se separaran les fraccions recuperables dels residus, com poden ser el paper, vidre, metalls, envasos i matèria orgànica.
Planta de triatge d'envasos: Els envasos lleugers provinents de la recollida selectiva, es duran a una línia de triatge on se separaran per materials (diferents tipus de plàstics, metalls, paper, brics, etc.) per tal de millorar la seua gestió posterior.
Planta de tractament de la matèria orgànica: Els fangs de depuradora, la matèria orgànica de recollida selectiva i la matèria orgànica de la planta de triatge de residus en massa es tractaran en aquesta planta on es durà a terme la seua valorització mitjançant compostatge en túnels.
La Planta de triatge i tractament de la matèria orgànica es troba actualment en fase de disseny. El disseny, la construcció i l'explotació d'aquesta planta han estat adjudicats a UTE GIREF.

La Planta de triatge i tractament de la matèria orgànica és de titularitat pública.

Si vols més informació, l'empresa concessionària és l'UTE GIREF, amb oficina a c. de Balears, 26-28 (Eivissa), telèfon 971 31 82 01, fax 971 19 35 29. La ubicació de la Planta de triatge serà la mateixa de l'abocador.

A continuació es pot veure el vídeo de presentació d'aquestes instal·lacions.


Planta de tractament de residus voluminosos

Actualment, a les instal·lacions de Ca na Putxa, l'UTE GIREF està duent a terme una gestió provisional dels residus voluminosos, que permet recuperar part dels materials valoritzables que presenten (ferro, coure, etc.), i separar aquells que requereixen d'una gestió específica. Aquesta tasca es durà a terme en la Planta de triatge i tractament de la matèria orgànica quan estigui en funcionament.
Com que pertany al dipòsit controlat, aquesta planta és de titularitat pública.

Si vols més informació, l'empresa concessionària és l'UTE GIREF, amb oficina a c. de Balears, 26-28 (Eivissa), telèfon 971 31 82 01, fax 971 19 35 29. La planta de tractament de voluminosos es troba dins l'abocador (ctra. de Cala Llonga, km 5).


Esquit

El vaixell anticontaminació anomenat Esquit es troba inscrit a la llista de navegació 8a amb matrícula IB-1-2-96. Es tracta d'una embarcació de servei per a la neteja del mar, dotada de mitjans antipol·lució, construïda en alumini naval soldat amb un buc tipus catamarà.

Aquest vaixell està destinat a la recollida de residus flotants per superfície o prop d'ella, a més permet dispersar/concentrar abocaments d'hidrocarburs i també consta d'un equip de lluita contra incendis. La tripulació que figura al rol del vaixell és de dues persones.

Les dades tècniques principals de l'embarcació són les següents:
- Any de construcció: 1996
- Eslora total: 11,98 m.
- Mànega màxima: 5,40 m.
- Tones de registre: 11,900 t
- Tonatge brut: 15,32 t
- Sistema d'impulsió: Jet-motor
- Motors: 2 x 200 Hp. Gasoil, model IVECO mod. 8061 SM 20.11
- Velocitat màxima de servei: 15,00 nusos
- Elements principals: Pala de recollida de residus, 2 bodegues per a residus, 2 bombes hidràuliques, llança contra incendis, etc.


 

Enllaços addicionals

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es