Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Si duc una palmera de fora de l'illa, té algun control? I si la trasllad dins de l'illa?

tornar Imprimir

Sí, per a ambdós casos.

En el cas d'introduir una palmera, s'ha de sol·licitar autorització d'introducció al Departament d'Agricultura, que s'encarregarà de revisar-la. Haurà de demanar al viver d'origen un passaport fitosanitari que haurà d'acompanyar la palmera fins al seu destí.

En el cas de moure una palmera dins de l'illa, s'ha de sol·licitar l'autorització de moviment de palmeres al Departament d'Agricultura, que s'encarregarà de revisar la palmera abans del moviment.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es