Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Tots aquest documents a sol·licitar (poda, moviment, introducció, sanejament, destrucció), on els present?

tornar Imprimir

S'ha d'imprimir el document, omplir-lo amb totes les dades, signar-lo i lliurar-lo a:

En tots els casos, s'haurà d'esperar l'autorització per part del Departament d'Agricultura (és important indicar-hi telèfons de contacte).

El temps de resposta mitjà sol ser inferior a 48 hores després de la recepció de la sol·licitud.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es