Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Qui s'encarrega de destruir el material afectat?

tornar Imprimir

La destrucció del material que representi risc fitosanitari, la realitzen els operadors autoritzats per aquest Departament, contractats pel particular i sota supervisió de personal dels ajuntaments (zona urbana) i personal de Tragsa (zona rústica).

En cap cas no es permet la gestió d'una palmera infectada per personal no autoritzat pel Consell, amb risc de sanció.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es