Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Es poden podr les palmeres?

tornar Imprimir

La poda consisteix en l'eliminació de fulles, fillols, inflorescències i infructescències (flors i fruits), sense danyar l'estípit ni el cabdell de la palmera. Els talls han de ser nets, sense esquinços, utilitzant eines de tall adequades per a cada cas i és important no danyar l'estípit de les palmeres, ja que no regenera teixits que recobreixin la ferida.

Es recomana, en la mesura que sigui possible, no podar aquestos exemplars i, en el cas que s'hagi de fer, podar només palmes seques evitant en el possible la poda de palmes verdes, i sempre amb autorització de poda (gratuïta i resposta inferior a 48 h).

Època òptima de poda: mesos de gener i febrer, evitant les podes severes. És convenient aplicar un tractament insecticida, o recobrir les zones tallades amb màstic o pasta cicatritzant.

Si es fan podes fora dels mesos anteriorment indicats que coincideixin amb el període de més moviment de l'insecte (entre maig i desembre), serà imprescindible l'aplicació de màstic i tractament insecticida en les ferides de poda immediatament després de realitzar-la. S'han d'evitar sempre podes severes.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es