Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Què faig amb les restes de poda, sanejament o eliminació de la palmera?

tornar Imprimir

Les restes no infectades podran anar a la deixalleria, a l'abocador o a plantes de tractament de restes vegetals.

No obstant això, les restes infectades s'hauran de tractar, aïllar i portar a l'abocador controlat el dia que marquin els serveis tècnics.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es