Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Puc col·locar trampes al meu jardí?

tornar Imprimir

L'ús de trampes per a la lluita contra el becut és una tècnica eficaç però requereix del coneixement de diversos factors:

- Certesa de la presència de l'insecte a la zona: el seu ús pot afavorir l'aparició de l'insecte en una zona on no n'hi havia, ja que l'insecte és capaç de volar diversos quilòmetres seguint els atraients (feromones i kairomones) de les trampes.

- Tipus de trampes: tot i la millora pel que fa al disseny de les trampes, les seues captures només representen el 40-60 % dels adults que atreuen, de manera que la resta d'adults atrets per les trampes queden buscant aliment a les palmeres confrontants.

- Atraients a emprar, el seu manteniment correcte i l'època de vol de l'insecte.

Hi ha diverses xarxes de trampes que el Consell ha instaurat a les zones més afectades. Per a això, s'ha quantificat i s'ha valorat la situació de la plaga a cadascuna d'aquestes zones, el tipus de parany més efectiu i els atraients més idonis. Es realitza el manteniment i el recompte de captures amb periodicitat quinzenal, que permet valorar posteriors recomanacions a la zona (èpoques idònies per a la podes i les necessitats de tractaments preventius).

D'aquesta manera, no es recomana la col·locació de trampes per particulars (tampoc a professionals) i es reserva la seua col·locació quan la presència de l'adult és alta i sempre sota l'assessorament tècnic, pel fet que en utilitzar-les podem convertir-les en un mitjà de difusió de la plaga.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es