Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Borsa d'ATS/DUI 2015

tornar Imprimir

Descripció

Convocatòria específica per a la creació d'una borsa d'ATS/DUI, per cobrir temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El Consell d'Eivissa informa que al BOIB núm.014,del dia 28 de gener de 2016, s'han publicat les bases que han de regir la convocatòria específica per a la creació d'una borsa d'ATS/DUI .

Presentació de sol·licituds del dia 29 de gener al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos, en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa o en la forma i els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Secció

Accés Ciutadà » Ocupació Pública

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es