Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Prèvia matriculació d'un vehicle estranger

tornar Imprimir

Secció

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports » Inspecció Tècnica de Vehícles (ITV)

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

Documentació

En el cas de un vehicle estranger i necessitau matricular-lo a Espanya

Aconsellam que abans d'iniciar la sol·licitud, ens envieu una foto o una cerca de tota la documentació del vehicle de la qual disposeu a l'e-mail consultasitv@conselldeivissa.es i així podrem comprovar si pot ser matriculat a Espanya o no. 

Sol·licitar cita per l'obertura d'expedient de previa matriculació a:
▪ Les Oficines de l'Estació d'ITV d'Eivissa, situades a la ctra. de Sant Miquel, km. 2,700 dins l'horari de 09.00 a 12.00 h y de 16.30 a 19.00 h.
▪ o al taulell principal de la planta baixa del Consell Insular d'Eivissa situat a l'av.d'Espanya, 49 dins l'horari de 08.00 a 09.00 h y de 13.00 a 14.30 h.

Documentació:
- Documentació Original del Vehicle

- Declaració responsable de veracitat de la documentació aportada .

- Document acreditatiu de la identitat de titular:

      Si disposa de signatura electrònica :

      En cas de persona física espanyola - DNI

      En cas de persona física estrangera amb NIE - NIE + un altre document d'identificació amb fotografia.

      En cas de persona jurídica - CIF + escriptures de l'empresa en les quals aparegui el nom de l'administrador/a + document acreditatiu de la identitat de l'administrador (DNI o NIE + document identificatiu amb fotografia)

- Facsímils del núm. de bastidor del vehicle (calc del núm. de bastidor encunyat en el vehicle) o fotografia impresa del núm. de bastidor.

- Document acreditatiu de propietat del vehicle (només en el cas que en la documentació original del vehicle consti l'anterior titular)

-Factura oficial de compra o contracte de compravenda (documents originals)

- Autorització del titular a nom d'una altra persona física o jurídica (només en el cas en què el titular no sigui qui faci la sol·licitud) 

- Document acreditatiu de la identitat del representant (només en el cas en què el titular no sigui qui faci la sol·licitud).

- Acreditació de l'homologació (vegeu l'apartat VEHICLES EXEMPTS ACREDITACIÓ DE L'HOMOLOGACIÓ). Ha de ser algun dels següents documents:

         COC: certificat de conformitat Europeu

         Fitxa tècnica Reduïda (visada o amb declaració responsable de l'autor)

         Homologació Individual (per laboratori autoritzat)

- document unificat Duana (DUA). Només en cas de vehicles procedents de països no pertanyents a la UE. 

VEHICLES EXEMPTS D'ACREDITACIÓ DE L'HOMOLOGACIÓ:

A. VEHICLES IMPORTATS PER CANVI DE RESIDÈNCIA DEL PROPIETARI

Únicament per a estrangers de la UE amb residència a Espanya i amb propietat del vehicle com a mínim 6 mesos abans de tenir residència espanyola. 

Hauran d'aportar Certificat d'estar inscrits en el Registre Nacional d'Estrangers (Policia Nacional)

B. VEHICLES HISTÒRICS
Únicament per a vehicles de més de 30 anys des de la data de 1a matriculació. On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es