Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Duplicats de targeta d'inspecció tècnica de vehicles

tornar Imprimir

Secció

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports » Inspecció Tècnica de Vehícles (ITV)

Qui ho pot sol·licitar?

Titular del vehicle o representant a petició de l'interessat
A petició de l'interessat

Documentació

Segons el cas hauràn d'aportar:
· Cas de duplicat per sustracció:
     ◦ Denúncia de robatori
· Cas de duplicat per pèrdua:
     ◦ Declaració jurada de pèrdua
· Cas de duplicat per rehabilitació:
     ◦ Ofici de tràfic (ho sol·licita l'usuari

· Cas de duplicat per deterioració:
     ◦ TIT (targeta d'inspecció tècnica) deteriorada.
· Cas de duplicat per subhasta:
     ◦ Acta de subhasta on consti el número de bastidor del vehicle

     · Primer esbrinar si la TIT del seu vehicle és electrónica. Si es així, el duplicat s'ha de sol·licitar a l'Oficina de Trànsit de la DGT.

· Si no és el cas:
      ◦ Sol·licitar cita per a l'obertura de duplicat a:
           ▪ Les Oficines de l'Estació d'ITV d'Eivissa, situades a la ctra. de Sant Miquel, km. 2,700 dins l'horari de 09.00 a 12.00 h i de 16.30 a 19.00 h.
           ▪ o al taulell principal de la planta baixa del Consell Insular d'Eivissa situat a l'av.d'Espanya, 49 dins l'horari de 08.00 a 09.00 h y de 13.00 a 14.30 h.

Documentació:

-Declaració responsable de veracitat de la documentació aportada

-Document acreditatiu de la identitat de la persona titular:
         o En cas de persona física española - DNI
         o En cas de persona física estrangera amb NIE - NIE + un altre document   d'identificació amb fotografia. 
         o En cas de persona jurídica - CIF + escriptures de l'empresa en les quals aparegui el nom de l'administrador + document acreditatiu de la identitat de l'administrador (DNI o NIE + document identificatiu amb fotografia)

-Permís de circulació (original): En el cas de no disposar-ne, es podrà aportar uns antecedents en vigor de la Prefectura Provincial de Trànsit. 

-Facsímils del núm. de bastidor del vehicle (calc del núm. de bastidor encunyat en el vehicle) o una fotografia impresa del núm. de bastidor.

-Document acreditatiu de propietat del vehicle (només en el cas que en el permís de circulació consti l'anterior titular). Factura oficial de compra o contracte de compravenda (documents originals)

-Autorització del titular a nom d'una altra persona física o jurídica (només en el cas en què el titular no sigui qui faci la sol·licitud)

-Document acreditatiu de la identitat del representant (només en el cas en què el titular no sigui qui faci la sol·licitud). 

-Declaració jurada de la pèrdua de la targeta d'inspecció tècnica (només en el cas de sol·licitar un duplicat per pèrdua). 

-Declaració jurada del deteriorament de la targeta d'inspecció tècnica (només en el cas de sol·licitar un duplicat per deteriorament i l'estat de la TIT deteriorada impedeix identificar-la). 

-Denúncia davant la Policia Local, Policia Nacional o Guàrdia Civil en què consti el robatori de la TIT (només en el cas de sol·licitar un duplicat per robatori).

-Denúncia de la pèrdua de la targeta d'inspecció tècnica si se'n disposa. En cas contrari, es podrà justificar mitjançant la declaració jurada de pèrdua (només en el cas de sol·licitar un duplicat per pèrdua).

-Acta d'adjudicació del vehicle per subhasta en què consti el número de bastidor del vehicle subhastat (només en el cas de sol·licitar un duplicat per adjudicació per subhasta oficial). 

-Ofici de Trànsit (només en el cas de sol·licitar un duplicat per rehabilitació després baixa definitiva a Trànsit).On es pot fer?

  • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Consell a Eivissa amb cita prèvia: 971 19 55 34 o citaprevia.conselldeivissa.es
  • Tràmit en seu electrònica 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es