Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, recursos cinegètics, muntanyes i recursos i aprofitaments hidràulics i medi ambient; gestió de residus i Parc Insular de Bombers. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

El titular del departament és Gonzalo Juan Ferragut

També compta amb un director insular de Medi Rural i Marí: Vicent Tur Torres

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
fax:
dep.agricultura@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es