Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Sr. Salvador Losa Marí

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 971 19 54 17
dep.esports@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es