Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat competencial del Consell Insular en relació amb les matèries de medi ambient i gestió de residus; servei d'extinció d'incendis i salvament i Parc Insular de Bombers; Serveis tècnics de la Corporació; Coordinació interdepartamental i relacions institucionals; Coordinació dels plans estratègics del Consell; seguiment de projectes estratègics i interdepartamentals; coordinar les actuacions del Consell Insular d'Eivissa amb assumptes europeus; gestió i coordinació de fons estatutaris, així com de coordinació de les inversions de l'Estat; impulsar l'aplicació del reglament d'honors i distincions; promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a la cohesió de la ciutadania; coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació pel que fa a la informació institucional; la coordinació de la iniciativa reglamentària interdepartamental i tot allò relacionat amb els terrenys de l'antic aquarterament de sa Coma i la gestió del parc insular de serveis "Sa Coma"

Sr. Vicente Roig Tur

Centraleta: 971 19 59 00
tel:  971 19 55 02
dep.gestioambiental@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es