Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d'ordenació del territori, inclòs el litoral, urbanisme i cèdules d'habitabilitat, control i disciplina urbanística i política del sòl; infraestructures viàries del Consell Insular; els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular; lluita contra l'intrusisme, contractació i expropiacions.

Sr. Mariano Juan Colomar

Vicepresident 1r

Centraleta: 971 19 59 00
tel:  971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es


Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es