Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de serveis socials i assistència social, integració i desenvolupament comunitari, tutela, acolliment i adopció de menors, polítiques de gènere i dona, títols de famílies nombroses i la resta de polítiques d'inserció social competència del Consell Insular d'Eivissa, així com la relació i col·laboració amb les entitats i associacions d'aquest àmbit. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular. A més, la gestió relativa als recursos humans (RRHH) del Consell Insular, funció pública, règim interior, potestat disciplinària, tot respectant les competències legalment reservades a la Presidència i relacions amb els representants sindicals.

Sra. Carolina Escandell Ferrer

Centraleta: 971 19 59 00
tel:   971 19 55 28
dep.benestar@conselldeivissa.es

971 19 55 28


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es